Een alternatieve manier om een ​​Sprint retrospective te doen

What is a sprint retrospective?

Een sprint retrospective is een bijeenkomst die plaatsvindt aan het einde van een sprint in het Scrum-framework, dat veel wordt gebruikt bij agile softwareontwikkeling. Het doel van de sprint retrospective is om na te denken over de recent voltooide sprint en verbeterpunten te identificeren voor de processen, samenwerking en algehele effectiviteit van het team.

Tijdens de sprint retrospective komt het Scrum-team, inclusief de Scrum Master, Product Owner en ontwikkelingsteamleden, samen om te bespreken wat goed ging tijdens de sprint, wat niet zo goed ging en welke acties kunnen worden ondernomen om de toekomst te verbeteren sprint.

In plaats van te werken met de gebruikelijke gek/verdrietig/blij, de zeilboot of Keep/Drop/Start vond ik een interessante alternatieve benadering door gebruik te maken van een wiel van emoties.

Het wiel van emoties

Het “Wheel of Emotions”, ontwikkeld door psycholoog Robert Plutchik, is een model dat verschillende basis- of primaire emoties en hun relaties illustreert. Plutchik stelde acht primaire emoties voor, die hij organiseerde in een wielachtig diagram dat hun relaties weergeeft op basis van hun overeenkomsten en contrasten. De acht primaire emoties geïdentificeerd door Plutchik zijn:

Vreugde: Een gevoel van geluk, plezier of tevredenheid.

Verdriet: een toestand waarin je je ongelukkig, bedroefd of neerslachtig voelt.

Woede: Een sterk gevoel van ongenoegen of vijandigheid.

Angst: Een emotionele reactie op een waargenomen dreiging of gevaar.

Walging: Een gevoel van afkeer of intense afkeer.

Verrassing: Een plotselinge of onverwachte reactie op een situatie of gebeurtenis.

Anticipatie: Een gevoel van opwinding of verwachting over de toekomst.

Vertrouwen: een geloof in de betrouwbaarheid, waarheid of bekwaamheid van iemand of iets.

Het wiel vertegenwoordigt ook de contrasterende of complementaire relaties tussen deze emoties. Vreugde en verdriet worden bijvoorbeeld beschouwd als contrasterende emoties, net als woede en angst. Plutchik’s wiel van emoties is invloedrijk geweest op het gebied van psychologie en heeft gediend als basis voor het begrijpen van de complexiteit en nuances van menselijke emoties.

Instructies:

Verzamel gegevens: Het team beoordeelt de sprint door binnen 5 minuten zoveel emoties te kiezen die ze tijdens de sprint voelden.

Genereer inzichten: elke persoon krijgt 10 minuten om uit te leggen waarom ze de emoties voelden die ze hebben uitgekozen.

Identificeer verbeteringen: Het team brainstormt en bespreekt mogelijke verbeteringen of acties die kunnen worden ondernomen om de geïdentificeerde problemen aan te pakken en toekomstige sprints te verbeteren. Dit kan gaan om procesveranderingen, communicatieverbeteringen, ontwikkeling van vaardigheden of andere relevante aspecten.

Beslissen over acties: het team selecteert specifieke actie-items die zullen worden geïmplementeerd om de geïdentificeerde verbeteringen aan te pakken. Deze acties worden gedocumenteerd en ter verantwoording aan teamleden toegewezen.

Sluit de retrospectieve af: De bijeenkomst wordt afgesloten met een samenvatting van de besproken acties en een gedeeld begrip van de volgende stappen. De retrospectieve bevindingen kunnen indien nodig worden meegedeeld aan relevante belanghebbenden.

Similar Posts