| | |

Succes in kaart brengen: een inleiding tot het navigeren door waarde, impact, gebruikersverhalen en disfuncties”

We kennen allemaal ‘mindmapping’, maar hier zijn 4 mappingtechnieken die extreem krachtig kunnen zijn. Waarde in kaart brengen Wat is waardemapping? Value Mapping richt zich op het identificeren en visualiseren van de waarde die aan klanten wordt geleverd gedurende de levenscyclus van het product of de dienst. Het gaat om het begrijpen van de behoeften van…

|

De 10 populairste OKR’s

Doelstellingen en Sleutelresultaten (OKRs) zijn een populair raamwerk voor het stellen en communiceren van doelen en resultaten in organisaties. Hoewel de specifieke OKRs sterk kunnen variëren tussen verschillende organisaties en industrieën, worden sommige algemene doelstellingen en sleutelresultaten vaak gebruikt om prestaties te stimuleren, inspanningen te focussen en strategische uitkomsten te bereiken. Hier zijn tien veelgebruikte…

| | |

SIPOC versus UML: evenwicht tussen efficiëntie en detail in procesanalyse

Intro:Het landschap van bedrijfsprocesbeheer evolueert voortdurend, met verschillende methodologieën en hulpmiddelen beschikbaar voor organisaties om hun activiteiten te stroomlijnen. Twee prominente benaderingen op dit gebied zijn SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers) en UML (Unified Modeling Language). In dit artikel onderzoeken we de goede en slechte praktijken die verband houden met het gebruik van SIPOC,…

AI in Software Testing: Innovative Breakthrough or Overhyped Trend?

In 2024 Artificial Intelligence (AI) has emerged as a buzzword that often draws both admiration and skepticism. Is AI a transformative force in software testing, or is it an overhyped trend overshadowing fundamental testing principles? The Promise of AI in Testing AI in software testing is often touted as a game-changer. Its proponents highlight several…

Decoding Success: Top Key Performance Indicators (KPIs) in Software Development

Introduction In the ever-evolving landscape of software development, measuring success goes beyond just completing a project. Key Performance Indicators (KPIs) are crucial metrics that offer insights into the effectiveness and efficiency of your software development processes, directly impacting the outcome and business value of your projects. In this article, we delve into the top KPIs…

|

Agile: Dood of Dynamisch?

In de dynamische wereld van projectmanagement en softwareontwikkeling wordt vaak gedebatteerd over de relevantie van Agile. Sommigen beweren dat Agile “dood” is, vaak wijzend op de rigiditeit waarmee sommige organisaties de Scrum Guide volgen. Agile is echter verre van dood! Ironisch genoeg ligt de uitdaging niet in de Agile filosofie zelf, maar in de interpretatie…

| | |

Het belang van een veelzijdige analist

De rol van een functioneel analist is essentieel binnen elk project, vooral in de dynamische en snel veranderende wereld van vandaag. Hier zijn enkele redenen waarom veelzijdigheid en multifunctionaliteit cruciaal zijn voor een functioneel analist: In conclusie, de veelzijdigheid en multifunctionaliteit van een functioneel analist zijn niet alleen voordelen; ze zijn een noodzaak in de…

| | | | |

Het belang van een pragmatische analist

Als een ervaren functioneel analist en lange discussies met scrum masters te hebben gevoerd, kan ik benadrukken dat het zeer belangrijk is om pragmatisch te zijn binnen een agile omgeving. Hier zijn verschillende redenen en voordelen voor: In de kern draait het bij pragmatisme in een agile omgeving om het vinden van de meest effectieve…

|

Het belang van een neutrale analist

Het belang van neutraliteit tijdens het opstellen van requirements in Agile projecten is een onderwerp dat elke professionele functionele analist nauw aan het hart ligt. In dit artikel zal ik, als ervaren functionele analist gespecialiseerd in Agile methodologieën, het belang van deze neutraliteit belichten en uitleggen hoe het bijdraagt aan het succes van projecten. 1….

| |

Een introductie in Azure Devops Test omgeving

Azure Test Plans Azure Test Plans bieden de mogelijkheid om handmatige en verkennende testscripts voor Azure snel en grondig te testen en publiceren. Test Plans is een Azure DevOps-tool waarmee klanten een cloudgebaseerd testplatform kunnen integreren om al hun testbehoeften te beheren, inclusief: Gebruikers kunnen Azure Test Plans gebruiken om testplannen en testcases te ontwikkelen…