Genereer UML-diagrammen met mermaid.js

Inleidend Unified Modeling Language (UML) wordt nog steeds veel gebruikt in software-engineering en systeemontwerp. UML is een gestandaardiseerde visuele modelleringstaal waarmee softwareontwikkelaars, architecten en andere belanghebbenden de structuur, het gedrag en de interacties van complexe systemen kunnen beschrijven, documenteren en communiceren. UML biedt een reeks grafische notaties en diagrammen die helpen bij het vastleggen van…