Genereer UML-diagrammen met mermaid.js

Inleidend

Unified Modeling Language (UML) wordt nog steeds veel gebruikt in software-engineering en systeemontwerp. UML is een gestandaardiseerde visuele modelleringstaal waarmee softwareontwikkelaars, architecten en andere belanghebbenden de structuur, het gedrag en de interacties van complexe systemen kunnen beschrijven, documenteren en communiceren.

UML biedt een reeks grafische notaties en diagrammen die helpen bij het vastleggen van verschillende aspecten van een systeem, zoals de klassen, objecten, relaties, use cases, activiteiten en meer. Deze diagrammen dienen als een gemeenschappelijke taal die samenwerking, begrip en analyse tijdens de levenscyclus van softwareontwikkeling mogelijk maakt.

Enkele veelvoorkomende UML-diagrammen zijn:

 • Klassediagrammen: vertegenwoordigen de statische structuur van een systeem en tonen klassen, hun attributen, methoden en relaties.
 • Use Case-diagrammen: Toon de interacties tussen actoren (gebruikers of externe systemen) en het systeem, en laat de functionaliteit van het systeem zien vanuit het perspectief van een gebruiker.
 • Volgordediagrammen: Illustreer het dynamische gedrag en de interactie tussen objecten in de loop van de tijd, en laat de volgorde zien van de uitgewisselde berichten.
 • Activiteitsdiagrammen: Beschrijf de stroom van activiteiten of processen binnen een systeem, inclusief beslissingspunten, gelijktijdigheid en vertakkingen.
 • State Machine Diagrams: Modelleer de verschillende toestanden en overgangen van een object of systeem als reactie op gebeurtenissen.

Hoewel er tegenwoordig nieuwere en meer gespecialiseerde modelleringstechnieken en -tools beschikbaar zijn, blijft UML nog steeds een algemeen erkende en aangenomen standaard voor visuele modellering in software-engineering. Het biedt een duidelijke en gestructureerde manier om systeemontwerpen te communiceren en te documenteren, waardoor het waardevol is voor ontwikkelaars, architecten en belanghebbenden die betrokken zijn bij softwareontwikkelingsprojecten.

Wat is Mermaid.js ?

Mermaid.js is een JavaScript-bibliotheek waarmee u diagrammen en stroomschema's kunt genereren met behulp van eenvoudige, op tekst gebaseerde syntaxis. Hier is een stapsgewijze handleiding voor het gebruik van Mermaid.js:

Neem de Mermaid.js-bibliotheek op in uw HTML-bestand. U kunt de bibliotheek downloaden en lokaal hosten of opnemen vanuit een CDN. Hier is een voorbeeld van het opnemen van een CDN:
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@8.12.1/dist/mermaid.min.js"></script>

Definieer een containerelement in uw HTML waar het diagram wordt weergegeven. Bijvoorbeeld:

<div id="diagram"></div>

Schrijf je Mermaid-code in een codeblok of een <script>-tag. Zeemeermindiagrammen gebruiken een eenvoudige en intuïtieve syntaxis. Hier is een voorbeeld van een eenvoudig stroomschema:

<script>
 mermaid.initialize({ startOnLoad: true });
</script>

<div id="diagram">
 graph LR
  A-->B
  B-->C
  C-->D
</div>
Initialiseer Mermaid.js door de functie mermaid.initialize() aan te roepen. 
U kunt configuratie-opties opgeven als argument, zoals startOnLoad: true, om diagrammen automatisch weer te geven bij het laden van de pagina.

Geef ten slotte het diagram weer door de functie mermaid.init() aan te roepen en de ID van het containerelement door te geven. In het bovenstaande voorbeeld is de container-ID "diagram".

Dat is het! Wanneer u uw HTML-pagina laadt, analyseert Mermaid.js de Mermaid-code en geeft het diagram weer binnen de opgegeven container. U kunt verschillende soorten diagrammen maken met Mermaid.js, waaronder stroomdiagrammen, sequentiediagrammen, klassendiagrammen en meer. Raadpleeg de Mermaid.js-documentatie voor de volledige syntaxis en voorbeelden van verschillende diagramtypen.

Similar Posts