Exit Cypress, enter Playwright ?

We horen al een tijdje negatieve geruchten ivm Cypress.io. Gezien ze door PlayWright werden overgenomen hebben we dan ook laatstgenoemde eens voor een “testritje” gebruikt en de resultaten waren zeer positief ! In de steeds veranderende wereld van webontwikkeling biedt Playwright een adempauze van betrouwbaarheid, snelheid en flexibiliteit. Dit open-source raamwerk, ontwikkeld door Microsoft, maakt…